۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
English
صفحه اصلی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
1- تشكيل كميته برنامه ريزي شهرستان در خصوص بررسي و توزيع اعتبارات در قالب پروژه و طرح بر اساس اولويت بندي و دستور العملهاي صادره از سوي حوزه معاونت برنامه ريزي استانداري و قانون بودجه
2- پيگيري در خصوص تبادل موافقتنامه ها و تخصيص اعتبارات و اجراي پروژه هاي عمراني توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط
3- بسترسازي و فراهم نمودن فضاي مناسب در جهت اجراي پروژه هاي عمراني
4- پيگيري در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني كه اعتبار آن از محل اعتبارات ملي و تبصره هاي قانون بودجه تأمين گرديده است.
5- پيگيري در خصوص تهيه و اجراي طرح هادي روستاها
6- شركت در جلسات كميسيون ماده 5 شهرها
7- شركت در كميسيون تغييركاربري طرح هاي هادي روستايي
8- شركت در جلسات كارگروه تخصصي مسكن وشهرسازي(ماده 13-كميسيون 6001)
9- شركت در جلسات تعزيرات حكومتي
10- نظارت بر توزيع ارزاق و مايحتاج عمومي
11- شركت در جلسات تعزيرات آرد و نان
12- تشكيل جلسات ستاد و حوادث و سوانح غيرمترقبه شهرستان
13- تشكيل جلسات ستاد بحران شهرستان
14- پي گيري در جهت جذب اعتبارات مربوط به حوادث غيرمترقبه شهرستان
15- تشكيل جلسات كارگروه حفاظت منابع طبيعي و پيگيري در خصوص اجراي مصوبات
16- تشكيل كارگروه آب و كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان و پي گيري در جهت اجراي مصوبات
17- تشكيل كارگروه گلزار شهدا شهرستان
18- پيگيري امور نكوسازي گلزار شهدا شهرستان
19- تهيه آمار و عملكرد مربوط به امور كشاورزي ،دامپروري،دامداري و منابع طبيعي
20- نظارت بر اجراي پروژه هاي عمراني
21- نظارت بر امور حمل و نقل و ترافيك شهري و شهرستان
22- امور متفرقه در خصوص واگذاري زمين كشاورزي ، صنعتي ، دامپروري ،توزيع آب كشاورزي ، وضعيت آب شرب شهرها و روستاها
23- تشكيل كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان
24- ايجاد بستر مناسب در جهت جذب سرمايه گذاري در شهرستان
25- پي گيري در جهت رفع مسائل و مشكلات شهركهاي صنعتي در خصوص تأمين زيرساخت هاي مناسب
26- پي گيري در خصوص مسائل و مشكلات مربوط به دهياريهاي شهرستان
27- توزيع اعتبارات متمركز دهياريهاي شهرستان
28- نظارت عاليه بر اجراي پروژه هاي عمراني دهياريها
29- انجام امور متفرقه و مكاتبات لازم در زمينه مسائل فني و اعتباري و امور زيربنايي شهرستان
30- تشكيل كميته انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه
31- تشكيل كميته نكوسازي گلزار شهدا
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/17
تعداد بازدید: 13927
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal